Aktiviseringsleker

Aktiviseringsleker er tenke-leker der hunden skal pusle seg frem til en løsning, med mat som belønning. Dette gir en fornøyd og god-sliten hund som føler mestring. Det er viktig å stimulere hunden mentalt og ikke bare fysisk. Den må få bruke hodet! Studier viser at aktive hunder har mindre adferdsproblemer. Men hunder aktiviserer seg ikke selv.
Bruk fantasien til å finne aktiviteter hjemme, i hagen, i skogen osv. Trelekene fra Nina Ottosson brukes sammen med hunden – og skaper et bånd. Lekene er miljøvennlige, laget i Sverige og giftfrie.